Jak romantické a erotické filmy ovlivňují libido?

Cílem studie, kterou provedla Dr. Marieke Dewitte z Katedry klinické psychologie University of Maastricht, bylo zjistit rozdíly ve zjevných a nevyjádřených odpovědích mužů a žen na sexuální podněty. Výsledky experimentu potvrdily, že romantické filmy ovlivňuje muže úplně jiným způsobem než ženy, a co víc, může snížit úroveň libida u mužů. Poté, co sledovali aféru, muži vyjádřili mnohem nižší úroveň sexuálního vzrušení než po sledování silných sexuálních scén. Reakce byla u žen opačná. Ukázalo se, že jsou podvědomě mnohem více náchylné k sexuální aktivitě pod vlivem romantických podnětů a pod vlivem přímých erotických scén cítí mnohem méně touhy než muži.

žena sleduje tv

Je to proto, že muži na rozdíl od žen potřebují jasné vizuální podněty, aby zvýšili svou sexuální touhu.  Tento rozdíl je způsoben vývojem genderových rolí. Pro ženy má kontext, ve kterém dochází k sexuální stimulaci, klíčový význam. Sexualita ženy do značné míry závisí na vztahu mezi ní a jejím partnerem. Ženy jsou také mnohem náchylnější k sexuální fantazii, kterou lze spustit pouhým sledováním scén romantické povahy. V případě pornografických filmů bude větší vzrušení mezi ženami pravděpodobně vyvolávat poutavější a více orientované scény.
kinematografický pásek

Dr. Marieke Dewitte zdůrazňuje, že ve své studii použila pouze subjektivní sebehodnocení stupně touhy a nepřímých reakcí, které mohou naznačovat touhu v celkové fyzické i duševní pohodě.  Je však třeba si uvědomit, že sexuální vzrušení a touha jsou složité jevy, které zažíváme a které vyjadřujeme mnoha různými způsoby. Proto by měly být analyzovány pomocí mnoha (psychologických i fyziologických) faktorů. Do studie bylo zapojeno 86 mužů a 78 žen středního věku ve věku 21 let, přičemž více než 66 % žen a 61 % mužů bylo při účasti v experimentu ve stabilních vztazích. Jako podněty byly použity fragmenty tří filmových žánrů: erotické, romantické a neutrální.