Jak se liší výcviková vozidla autoškoly od těch běžných

Snad každý dospělý člověk v naší zemi si prošel autoškolou, aby získal přinejmenším řidičský průkaz skupiny B, který jej opravňuje k řízení běžného osobního automobilu. Pravidla, která pro splnění autoškoly platí, se samozřejmě v mnoha zemích liší, mimo jiné také tím, jaký je minimální věk, ve kterém je možné ji absolvovat.

V našich končinách platí, že pro získání řidičského oprávnění skupiny B musí být člověk starší osmnácti let a musí projít oficiálním výcvikem v některé z autoškol. Těch je v každém jen trochu větším městě několik, takže není problém najít takovou, která bude vyhovovat.

řidičský průkaz v kapse

Tento učební proces se skládá z teoretické části, kde se student učí základní pravidla silničního provozu, která musí jako řidič dodržovat, v té praktické se pak učí řídit skutečný automobil. A zatímco dříve byly tyto jízdy alespoň ze začátku provozovány na speciálních tréninkových pozemcích, dnes instruktoři své žáky vezmou již při první jízdě rovnou do ulic.

Je ale jasné, že nelze očekávat, že hned na začátku bude nový adept vůz skutečně ovládat, zvláště ve složitějších situacích, které mohou nastat. I proto se výcviková vozidla Autoškola Holešovice autoškoly od běžného osobního auta poněkud liší.

vnitřek výcvikového vozidla autoškoly

Především je samozřejmě vybaveno patřičným označením, aby ostatní řidiči počítali s tím, že ten, kdo jej řídí, nemusí být zrovna zkušený, a tak je dobré, pokud budou zachovávat větší odstup. Ovšem to není jediný, a ani zdaleka nejhlavnější rozdíl. Ten nejdůležitější se totiž skrývá uvnitř.

Jedná se o druhý pár pedálů, který je umístěn u sedadla spolujezdce, kde vždy sedí instruktor. Ten může díky tomu ovládat rychlost automobilu a částečně také možnost řazení. Pedály u spolujezdce jsou zde totiž nadřazeny těm u řidiče.

Je to samozřejmě z důvodu bezpečnosti na silnici, kdy učitel může vůz v případě potřeby okamžitě zabrzdit a zabránit tak případné kolizi. A to se rozhodně v mnoha případech vyplatí, neboť nováček často nezvládne dostatečně rychle zareagovat na nenadálou situaci. Takhle se zabrání škodě na majetku i zranění, a to za to rozhodně stojí.