Bio nebo jen byznys

Bio potraviny jsou opravdu všude a je po nich obrovská poptávka. Co ale vlastně toto označení znamená. Jedná se o potraviny, které by neměly být chemicky ošetřeny, ani by k jejich pěstování neměla být použita žádná chemická hnojiva a přípravky, při jejich pěstování by mělo být zajištěno, že půda, na níž se pěstuje, nebude ještě více znečištěna a je tedy celková produkce těchto potravin šetrná k naší planetě. Počítejte však s tím, že si za ně pěkně připlatíte.
Bio vejce
Zda jsou bio potraviny lepší, než normální zjišťují vědci už pěkně dlouho a jejich výsledky jsou rozdílné. Nejdříve se tedy podívejme na množství látek, které jsou pro naše tělo prospěšné, a v těchto potravinách by měly být zastoupeny ve větší míře. Tento faktor se ovšem velice těžce určuje hned z několika důvodů. Záleží totiž na tom, v jakém období se zkoumané potraviny vypěstovaly a jaká byla kvalita půdy na tomto prostoru.
Kufřík s penězi
Další důležitou věcí jsou změny počasí a také doba, kdy se sklízelo. Všechny tyto faktory jsou důvodem toho, proč se výsledky vědců liší. Některé výzkumy totiž prokázaly větší obsah například vitamínu C a zinku. Jiné na druhou stranu vykazovaly, že je obsah látek srovnatelný s potravinami normálními.
Co lze ale prokázat je nepřítomnost chemických postřiků a dalších přípravků, které zaručují maximální velikost a úrodu. V biopotravinách se tyto látky vyskytovat dle předpisů opravdu nemohou. Na ekofarmách se hnojí pomocí močůvky, hnoje nebo kompostu. Nemyslete si ovšem, že zvířata neprocházejí nejrůznějšími očkováními a podávání léku. Jediné, v čem je rozdíl je, že zde musí být delší odstup mezi léky. Zvířata by také měla být chována na volném prostranství, kde mají možnost pojídání čerstvé trávy.
Životní prostředí
Biopotraviny jsou vhodné hlavně pro matky v těhotenství, kdy je důležitá kvalitní strava pro správný vývoj dítěte. I tak je potřeba dávat si pozor, protože se s tímto označením velice často podvádí. Prodejci si potraviny takto označují, i když jejich výrobek nemá s ekologií vůbec nic společného. Často se tohoto triku využívá u překupníků vajec z polských velkofarem a u potravin, které jsou geneticky modifikovány. Pohlídejte si proto, že se jedná o známého výrobce, nikoli o podvodníka.