Založení nové firmy aneb jaké možnosti se nabízí?

V naší republice můžete volit ze čtyř možných společností. V zásadě se jedná o společnosti kapitálové a osobní. Jakou firmu ale založit?
začínající podnikatel

  1. Společnost s ručením omezeným. Tato společnost je společností kapitálovou a ručí za sebe pouze do výše svého kapitálu. Minimální výše počátečního vkladu musí být 1 Koruna česká. Je tomu tak! Pro založení s.r.óčka vám stačí malé jmění. Společnost může mít jednoho až padesát majitelů neboli jednatelů a rozhodujícím orgánem je pak valná hromada.
  2. Akciová společnost. Tuto společnost musí založit alespoň dvě fyzické osoby. Akcie společnosti pak může vlastnit neomezený počet akcionářů. Akcie je cenný papír, který může mít několik vlastností:

● Na majitele: výhody z vlastnictví akcie pobírá ten, kdo ji reálně vlastní. Není tedy problém je prodávat mezi majiteli bez vědomí společnosti.
● Na jméno: Výhody pobírá osoba, jejíž jméno je písemně uvedeno na rubu akcie. Tuto je tedy možno prodat pouze s vědomím společnosti a úpravou jména majitele.
● Tržní hodnota: peněžní hodnota, kterou akcie má.
● Nominální hodnota: částka, za kterou byla akcie prodána poprvé od a.s. a tato je na listině uvedena.
Základní kapitál a.s. jsou 2 000 000 Kč. Nemůže si ji tedy založit jen tak někdo. Za a.s. je ručeno pouze do výše kapitálu. Zisk společnosti je vyplácen v tzv. dividendách po schválení valnou hromadou, což je nejvyšší rozhodovací orgán celé firmy.
noviny pro podnikatele

  1. Veřejná obchodní společnost: v.o.s. je společnost osobní a je za ni ručeno celým majetkem vlastníka.
  2. Komanditní společnost. Tu musí zřídit alespoň dvě osoby. Komanditista, člověk, který vkládá počáteční vklad, minimálně 5 000,- a komplementář, který na rozdíl od komanditisty ručí svým osobním majetkem a také spravuje celou firmu.
  3. Osoba samostatně výdělečně činná: Pokud vám ale stačí podnikat sám, z hlediska úřadování a spousty dalších starostí, zvolte variantu OSVČ. Ručíte sice svým osobním majetkem, ale stačí vám živnostenské oprávnění a nemusíte vést podvojné účetnictví, na rozdíl od předchozích uvedených variant.